Artikler fra siste nyhetsbrev

Slik blir varslingsreglene fra 2020

Varslingsreglenes begrep som «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse» er kritisert for å være utydelige og vanskelig å forstå, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Endringene som er

Personlig ansvar som styremedlem i AS

Et styremedlem som ikke skjøtter styrevervet på en forsvarlig måte, kan ilegges ansvar på ulike grunnlag. Konkurskarantene Én form for ansvarliggjøring av

Skattefunn: Dette er de nye endringene

Foreslåtte endringer i Skattefunn med virkning fra og med inntektsåret 2020 begrunnes med at ordningen blir forenklet, og dermed gunstigere for næringslivet