Artikler fra siste nyhetsbrev

Regelendringer fra 2019

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver I utgangspunktet er gaver ansatte får i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig. Arbeidstaker kan imidlertid motta enkelte gaver fra

Nå endres regelen om fast ansettelse

Fra og med 1. januar 2019 vil det fremgå av arbeidsmiljøloven at fast ansettelse betyr at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens

Skatt og moms på julegaver?

Skattemessig behandling Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt og en rimelig vinflaske eller lignende som arbeidsgiver gir til sine ansatte,

Fri med lønn i jula?

Hver jul dukker disse spørsmålene opp, og det er viktig at arbeidsgivere avklarer og opplyser sine ansatte om hvilke regler som gjelder

Utbytte før nyttår?

Skatten på utbytte i 2018 er i praksis på 30,59 %. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på

Når må jeg slette ansattopplysninger?

Sletterutinene bør inngå i virksomhetens rutiner for internkontroll. Tilsvarende rutiner må etableres for lagring og sletting av personopplysninger dere har samlet inn