Kan dekning av behandlingsutgifter for ansatte være skattefritt?

Mange arbeidsgivere velger å dekke diverse behandlinger for sine ansatte ved sykdom eller skade. Er dette en skattepliktig fordel for den ansatte, eller er dette først og fremt en fordel for arbeidsgiver?

Skattepliktig for de ansatte

Dekning av behandlingsutgifter, uavhengig av type behandling, er i all hovedsak skattepliktig for den ansatte. Når det gjelder yrkesskade og forebyggende helsetiltak er det imidlertid gjort unntak.

Når arbeidsgiver velger å dekke hele eller deler av utgiftene til behandling, skyldes det ofte at den ansatte er sykmeldt. Arbeidsgiver er ikke tjent med å ha sykmeldte ansatte og ønsker så klart å få dem raskere tilbake i jobb. Ved å dekke behandling, eller betale for å få en operasjon på en privat klinikk i stedet for å stå lang tid i helsekø hos det offentlige, vil dette ofte være en fordel for arbeidsgiver. Det kan derfor føles urimelig at arbeidsgiver må skattlegge den ansatte for dekningen. Men slike behandlinger har først og fremst en helsemessig gevinst for den ansatte, så selv om det også gagner arbeidsgiver, vil arbeidsgivers dekning av utgiftene bli skattepliktig. Dette med mindre den omfattes av skattefritaket for yrkesskade eller bedriftshelsetjeneste.

Unntak for forebyggende tiltak/bedriftshelsetjeneste

Som nevnt er det unntak dersom det er snakk om forebyggende helsetiltak. Forebyggende helsetiltak vil være tiltak som virksomheten setter i gang for å avverge for eksempel sykdom eller belastningsskader på arbeidsplassen. En eventuell dekning av dette vil dermed skje forut for en eventuell sykdom eller skade som krever behandling, og vil være skattefritt for de ansatte. Ordinær bedriftshelsetjeneste vil være et typisk eksempel på slik forebyggende tiltak.

Unntak ved yrkesskade

Det er også unntak dersom det er en godkjent yrkesskade. Arbeidsgiverens dekning av utgifter til behandling av yrkesskader vil derfor være skattefri for den ansatte. Normalt vil slike utgifter imidlertid bli dekket direkte fra NAV eller yrkesskadeforsikringen.

Hva hvis man har behandlingsforsikring?

Har man for eksempel en helse- eller behandlingsforsikring som gjør at man unngår helsekøen og får behandling eller operasjoner mye raskere enn ellers, er det forsikringsselskapet som dekker utgiftene og det vil dermed være skattefritt for de ansatte. Selve forsikringspremien, dersom arbeidsgiver dekker denne, er imidlertid en skattepliktig fordel.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev