Kan ansatte kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden?

For arbeidstakere som sier opp sin stilling så er det ofte ønskelig å avvikle ferie i oppsigelsestiden, for å korte ned på denne. Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling i høst, har arbeidstaker da rett til å avvikle restferien i oppsigelsestiden? Svaret er både ja og nei avhengig av når oppsigelsestiden opphører, eller om ferieavvikling var avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ferie avtalt på forhånd

Når det er avtalt ferie før oppsigelsen blir gitt har arbeidstakeren rett til å avvikle denne i oppsigelsestiden. Dette selv om arbeidsgiveren ikke kjente til oppsigelsen på det tidspunkt ferien ble innvilget. For å kunne endre på fastsatt ferie må det være uforutsette hendelser som gjør dette nødvendig. En oppsigelse i seg selv er ikke nok.

Hvis det ikke var avtalt ferie på forhånd vil retten til ferieavvikling i oppsigelsestid avhenge av når oppsigelsestiden opphører.

Oppsigelsestidens opphør

Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling og oppsigelsestidens lengde medfører at arbeidstaker ikke får tid til å avvikle resten av ferien innenfor ferieåret, så har arbeidstaker rett til å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Dette vil at dersom arbeidstaker sier opp sin stilling i september og har 3 måneders oppsigelsestid som løper i oktober, november og desember, så har arbeidstaker rett til å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver har imidlertid styringsrett og kan fastsette når ferien skal avvikles i denne perioden.

For arbeidstakere som sier opp sin stilling i september, men bare har én måneds oppsigelsestid så er det fortsatt tid til å avvikle ferie innenfor ferieåret hos ny arbeidsgiver. Arbeidstaker vil ikke ha rett til å avvikle restferie i oppsigelsestiden.

 

Kilde: www.sticos.no