Julebord eller julelunsjer 2021 – Slik er skattereglene

Skattefritt julebord for de ansatte?

Skal et velferdstiltak slik som julebord, være skattefritt for de ansatte, må tiltaket bestå av en naturalytelse og anses som et “rimelig” velferdstiltak. I tillegg må tiltaket være for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.

Skattefrie velferdstiltak er ikke opplysningspliktige og skal derfor ikke rapporteres i a-meldingen. Det skal heller ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

Skattefrie velferdstiltak er skattemessig fradragsberettigede for bedriften. Dette gjelder også for kostnader til alkohol. Legg merke til at fradragsreglene for bevertningskostnader i forbindelse med representasjon ikke er sammenfallende med dette. Her vil fradragsretten være avskåret dersom det serveres brennevin. Les mer om fradragsrett under.

Digitale julebord

Koronaviruset kan også i år påvirke hvordan mange gjennomfører sine julebord. Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt at servering av mat hjemme kan være skattefritt dersom bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak som skal bidra til å øke trivsel og samhørighet i bedriften. Et julebord som gjennomføres digitalt vil kunne være et slikt velferdstiltak. Det betyr at arbeidsgiver skattefritt kan dekke mat og drikke for ansatte som deltar på julebord via for eksempel Teams, Zoom eller Skype. Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat i slike sammenhenger.

Fradragsberettiget representasjon for bedriften?

Kostnader til representasjon med kunder eller samarbeidspartnere, er som hovedregel ikke fradragsberettiget for bedriften. På visse vilkår kan allikevel representasjon i form av bevertning være skattemessig fradragsberettiget.

For at representasjonen kan være fradragsberettiget må følgende vilkår være oppfylt:

  • Den som krever fradraget er næringsdrivende, og kostnaden må knytte seg til virksomheten.
  • Representasjonen foregår i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller varedemonstrasjon.
  • Representasjonen foregår på arbeidsstedet eller, hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på et spisested i nærheten.
  • Det må ikke serveres brennevin. Servering av øl og vin er imidlertid tillatt. Serveres brennevin er ingen av kostnadene fradragsberettigede, heller ikke for maten.
  • Foregår bespisningen utenfor bedriften, må utgiftene ikke overstige kr 500 per person pr. tilfelle. Overskrides beløpsgrensen er ingen av kostnadene fradragsberettigede.

Som dokumentasjon må bilaget påføres formål og navnet på personene som deltar. Dersom den ansatte får kostnadene refundert, må det i tillegg opplyses om navnet på den ansatte, samt navnet på virksomhetene personene representerer.

Abonner på nyhetsbrev