Jobber du ofte på kveldstid eller i helg? – Da kan det hende at du bryter loven

Mange velger å jobbe utenom vanlig arbeidstid, og gjerne etter at barna er lagt, oppvasken er tatt og dagsrevyen er ferdig. I Norge er det flere som benytter seg av muligheten til å dele opp arbeidsdagen for å få hverdagen og familielivet til å gå opp. Men visste du at det i mange tilfeller er ulovlig å jobbe etter klokka 21 eller på søndager?

I dag sier arbeidsmiljøloven at alminnelig arbeidstid ikke skal overstige 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager. Det er heller ikke tillatt med arbeid etter kl. 21 eller søndagsarbeid med mindre “arbeidets art gjør det nødvendig”, men nå foreslår regjeringen endringer i loven fra og med 1. juli.

Regjeringen foreslår endringer fra 1. juli

Mange som omfattes av arbeidstidsreglene har gitt uttrykk for at dagens regler er for lite fleksible, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gjelder spesielt i arbeidsintensive perioder hvor arbeidstaker selv ønsker å kunne styre arbeidstiden med kveldsarbeid og søndagsarbeid.

Balansegangen mellom arbeid og fritid vil dessuten endre seg i ulike livsfaser. Det er ikke uvanlig i dag at ansatte kan sjekke epost fra mobil eller utføre arbeid fra hytta. Dette skal egentlig regnes som arbeidstid og være underlagt reglene i arbeidsmiljøloven.

Fredag 31. mars fremmes et nytt lovforslag for Stortinget som myker opp i regelverket, og som blant annet gir mulighet for arbeidstakere å jobbe mellom klokka 21 og 23 på kvelden.

Du bestemmer fortsatt selv

De foreslåtte endringene vil kun gjelde dersom den ansatte selv vil. For å kunne begynne med kvelds- og søndagsarbeid må det skje på arbeidstakers initiativ.

En skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må på plass før ansatte kan vippe opp jobbpc-en hjemme etter klokka 21.

 

Kilde: www.sticos.no