Inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges til 1. oktober

Forslaget om å forlenge inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. oktober 2021, er nå vedtatt og trådt i kraft.

Abonner på nyhetsbrev