Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

EØS-arbeidstakere kan motta kompensasjon fra 29. januar

Den nye kompensasjonsordningen vil gjelder for pendlere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene. Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Dagpendlere som arbeider i Norge og bor i grenseområdene i Sverige og Finland, fikk mulighet til å komme tilbake på jobb fra 1. mars under et strengt test- og kontrollregime. Disse dagpendlerne kan få kompensasjon for inntektstapet i februar.

Kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det gir om lag samme kompensasjon som arbeidstakerne ville fått dersom de var permitterte. Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeidsgiver om å omgjøre ferien.

Regjeringen vil om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak.

Abonner på nyhetsbrev