Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder ut 2021

Den nye loven viderefører inntektssikringsordningen som opphørte 1. oktober 2021, og innebærer at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan søke om inntektskompensasjon for periodene oktober til desember 2021.

Søknadsfristen for hver periode er:

Måned Mulig å søke fra Frist for å søke (utgår ved midnatt)
Oktober 1. november 2021 30. november 2021
November 1. desember 2021 31. desember 2021
Desember 1. januar 2022 31. januar 2022

Abonner på nyhetsbrev