Ikrafttredelse av endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven mht revisjon av mellombalanse og forlenge unntak fra krav om fysisk møte

Revisjon og innsending av mellombalanse

Oppheving av kravet til revisjon av mellombalanser for selskap som har fravalgt revisjon trer i kraft fra 1.1.2021. Plikten til å sende inn mellombalanser til Regnskapsregisteret trer i kraft samtidig. Dette kravet gjelder for alle selskaper som skal vedta f.eks. ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse, også de som ikke har fravalgt revisjon. Ingen beslutninger som skal baseres på en mellombalanse kan gjennomføres før mellombalansen er registrert og kunngjort av Regnskapsregisteret.

Fysisk møte

Det er vedtatt å forlenge lov om unntak fra krav til fysisk møte til 1. juni 2021. Møter det er innkalt til før 1. juni 2021 kan avholdes uten fysisk møte. Loven gir unntak fra krav til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, revisorloven, samvirkeloven, selskapsloven og statsforetaksloven.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev