Husk frist for pensjon fra første krone

De nye reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2022.

For endringer som skjer i overgangsperioden er det ikke krav om at endringene skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunkt for endring av den enkelte pensjonsordningen.

Hva innebærer de nye reglene?

Det er ingen endring i reglene om hvilke foretak skal tegne privat tjenestepensjon, jf. OTP-loven §1, men alle bedrifter som er omfattet av dette kravet må tilpasse seg de nye reglene:

  • pensjonssparing på minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone
  • alle ansatte skal inkluderes i pensjonsordningen uavhengig av stillingsprosent (minstekrav var tidligere 20 prosent stilling)
  • aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år
  • ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner
  • det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere

Pensjonssparing

Etter overgangsperioden 30. juni vil alle kontrakter automatisk endres til pensjonssparing fra første krone for kunder som har pensjonssparing fra 1G.

Kilde: www.regnskapnorge.no

Abonner på nyhetsbrev