Har du rett til lønn på helligdagene?

Påske, jul eller maidagene – perioder med mange helligdager og mye fri. Men har du egentlig rett til lønn på alle de røde dagene som dukker opp gjennom året?

Det er ingen tvil om at mange er usikre på hva de har rett på og hvilke regler som gjelder for lønn på helligdager. Lønn på helligdager er ikke lovregulert, og har du fri disse dagene, har du dermed i utgangspunktet ikke rett på lønn. Må du jobbe på røddagene, sier heller ikke loven noe om eventuell ekstra betaling for det. Men som alltid – ingen regel uten unntak, og unntaket her gjelder for 1. og 17. mai.

Har du arbeidsfri på de røde dagene?

Arbeidstaker har i utgangspunktet ikke rett til lønn på arbeidsfrie helligdager. Betaling for helligdager er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom bedriften du jobber i ikke er bundet av tariffavtale eller andre avtaler som regulerer dette, er det arbeidsgiveren selv som bestemmer om helligdagene skal være med eller uten lønn. Arbeidsgivere som er i forkant med avklaringer om lønn eller ikke lønn, slipper diskusjoner rundt dette og sikrer at de ansatte opplever likebehandling og forutberegnelighet. Det er også en trygghet for deg som ansatt at du vet hva du kan forvente deg.

Månedslønn vs. timelønn

Det vil også kunne være forskjell på om du har månedslønn og timelønn. Har du månedslønn så har du lik lønn uansett om det er en måned med mange røde dager, for eksempel i mai, eller en måned uten. Dette fordi månedslønna tar utgangspunkt i årslønn delt på 12 måneder og fordeler seg likt på alle månedene i året.

Har du derimot timelønn får du normalt bare betalt for de timene eller dagene du faktisk jobber. Har du da fri på helligdagene så får du i utgangspunktet heller ikke betalt for dem. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver også kan utbetale lønn på røde dager til timelønte.

Unntaket – 1. og 17. mai

Som nevnt så er det egne regler når det kommer til 1. og 17. mai. Lønn på disse dagene er nemlig lovregulert. En forutsetning for å ha krav på lønn da er at du normalt ville vært på jobb disse dagene, og at de ikke faller på en søndag eller annen helgedag. I tillegg må du ha vært ansatt hos arbeidsgiveren sammenhengende de siste 30 dagene, eller så må ansettelsen din være ment å vare i minst 30 dager dersom det er mindre enn 30 dager siden du fikk jobben.

Arbeidsgiver plikter likevel ikke å betale lønn for 1. og 17. mai dersom du ikke kommer på jobb uten å ha gyldig fraværsgrunn enten dagen før eller dagen etter 1. eller 17. mai.

Skal du jobbe på de røde dagene?

Helligdagene er i utgangspunktet arbeidsfrie dager, men det hender jo at noen likevel må jobbe disse dagene. Og det er nok ikke så mange som vil ta på seg å jobbe på helligdager uten å få litt ekstra betalt for det. Spørsmålet om hvilken lønn du har krav på dersom du må jobbe er heller ikke regulert i lovverket, med unntak av arbeid på 1. og 17. mai. Hvilken lønn du har krav på må derfor være regulert i tariffavtale, arbeidsavtale eller annen intern avtale.

Dersom du må arbeide 1. og/eller 17. mai så er det bestemt i forskrift hvor mye du som ansatt minimum skal ha ekstra betalt. I forskriften står det at du da skal ha et tillegg tilsvarende det du ville fått ved arbeid på søndager. Er det ikke fastsatt noe søndagstillegg i virksomheten du jobber i, skal det utbetales et tillegg per time på minst 50 prosent av gjennomsnittslønnen din.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev