Godkjenningsordning for bilbransjen

Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Arbeids- og sosialdepartementet har derfor sendt på høring et forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Lovhjemmelen formuleres imidlertid slik at også andre deler av bilbransjen kan omfattes dersom det viser seg nødvendig.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, og innebærer at de aktuelle virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter, etter blant annet arbeidsmiljøregelverket, er oppfylt. Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort.

Høringsnotatet i fulltekst finner du her.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på denne nettsiden.

Departementet har to frister for å sende inn høringssvar:

Frist for å sende inn høringssvar på forslaget til lovendring i høringsnotatets punkt 4.2 er 9. februar 2021.

Frist for å sende inn høringssvar på forslaget til forskrift i høringsnotatets punkt 4.3 er 21. mars 2021.

Abonner på nyhetsbrev