Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå søke om kompensasjon for tap av inntekt

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Løsningen NAV har bygget skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling.

Ordningen gjelder fra 14. mars i år og skal kompensere for tap av inntekt som skyldes koronautbruddet. Ordningen kompenserer kun for tap av inntekt som selvstendig næringsdrivende og frilanser. Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt under 6G (ca. 600 000 kroner). Kompensasjonen gis fra og med dag 17, slik at søker selv må dekke de 16 første dagene med inntektstap.

Mer informasjon om ordningen og søke kompensasjon kan du gjøre på denne nettsiden.

Abonner på nyhetsbrev