Fri med lønn i jula?

Med jula følger mange fridager. Men har du egentlig rett på lønn for juledagene? Og er det sånn at det er kortere arbeidsdager i romjula?

Hver jul dukker disse spørsmålene opp, og det er viktig at arbeidsgivere avklarer og opplyser sine ansatte om hvilke regler som gjelder hos seg vedrørende fri og betaling for jule- og nyttårsdagene.

Fridager i jula

Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager skal være arbeidsfrie dager, og for jule- og nyttårshelgen gjelder dette 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. Julaften og nyttårsaften er ikke regulert som helge- og høytidsdager, og du har dermed ikke uten videre rett på fri disse dagene.

Julaften skiller seg imidlertid litt ut i så måte. Det spesielle med julaften er at det skal være arbeidsfri fra kl 15 denne dagen, mot kl 18 på ordinære dager. De andre dagene i romjula, inkludert nyttårsaften, regnes som ordinære arbeidsdager. Her finns det heller ingen lov som sier at du som arbeidstaker skal ha kortere arbeidsdager disse dagene. Er arbeidsgiver imidlertid bundet av en tariffavtale eller det er interne avtaler i virksomheten, kan det tenkes at man har bestemmelser som for eksempel gir rett til kortere dager eller fri på enkeltdager i jula.

Lønn på fridagene

Det neste spørsmålet som dukker opp er om de ansatte skal ha lønn på de røde dagene når de ikke er på jobb?

Det er ingen bestemmelser i loven som gir rett på betaling for bevegelige helligdager i jula. Lønn på slike dager er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man ikke slike avtaler, har man i utgangspunktet heller ikke krav på betaling.

Forskjell på månedslønt og timelønt?

Det vil også kunne være forskjell på månedslønte og timelønte ansatte. Månedslønte har lik lønn uansett om det er en måned med mange røde dager eller en måned uten. Dette fordi månedslønna tar utgangspunkt i årslønn delt på 12 måneder og fordeler seg likt på alle månedene i året.

Timelønte derimot får normalt betalt for de timene/dagene de faktisk jobber. Dette kan medføre en forskjell i utbetaling siden timelønte da ikke får betalt for røde dager de ikke er på jobb. Det er opp til arbeidsgiver om timelønte også skal få lønn for helligdager, dersom de ikke har en tariffestet rett eller det følger av annen avtale.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev