Fortsatt tillatt med kontantfaktura i 2019

Finansdepartementet har besluttet at det ikke kreves kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) med samme spesifikasjoner som en kredittfaktura.

Det ble på høring foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura til bokføringspliktige som driver helserelaterte tjenester, som leger, tannleger, fysioterapeuter mv, men Finansdepartementet har nå besluttet å ikke endre bestemmelsen. Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket noe tid.

Slik må du behandle kontantfaktura

Det innebærer blant annet at salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer og at alle kundene skal angis med navn, og adresse eller organisasjonsnummer. Ved kontantsalg er det krav til dagsoppgjør. Det gjelder også når det utstedes kontantfaktura. Fakturaene må derfor angis med «kontantfaktura» eller egen serie så dette i praksis lar seg gjennomføre. Det skal foretas daglig opptelling av kassabeholdningen og utarbeides rapport fra betalingsterminal, som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Dagsoppgjøret skal dateres, og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassebeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

Reglene knyttet til kundespesifikasjon er ikke endret, og betyr i praksis at kontantsalg skal reskontroføres hvis

– salg for minst kr 40 000 inkl. mva. betalt med kontanter,

– salg for over kr 1 000 inkl. mva. betalt med kontanter eller kort når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse,

– salg av drivstoff til bruk i person- eller varetransport uavhengig av beløp

Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant, kan i stedet spesifisere mellomværende med kunder med kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde. Det kan også benyttes felles kundekonto når den enkelte kunde kan identifiseres for eksempel ved at navn eller organisasjonsnummer registreres i et kommentarfelt eller lignende som fremgår av spesifikasjonen.

Unntak fra krav om utskrift av salgskvittering

Det er også vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater, når automaten har en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering.

Dokumentasjon av salget fra ubetjente salgssteder

Det er også vedtatt at salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater alternativt kan dokumenteres med elektronisk salgsrapport som viser alle transaksjoner enkeltvis. Dette kan for eksempel være løsninger i form av apper hvor kundene bruker mobiltelefon for å registrere og betale for varer og tjenester som er kjøpt. Systemene kan produsere elektronisk kvittering til kunden og salgsrapporter til selgeren som viser nøyaktig hvilke varer og tjenester som er solgt til hvilke tidspunkt.

Unntak for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Videre er det vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Dette kan for eksempel være elektroniske salgsrapporter som viser transaksjonene enkeltvis og rapporter fra betalingsterminal. For den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynter vil det være opptellingen av kontanter som er dokumentasjon av salget.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev