Forslag om strømtiltak for næringslivet

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet. Se høringsnotat og forslag til forskrift her.
Det foreslås at revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i alle søknader.

Dette gjøres basert på forslag om strømtiltak for næringslivet lagt frem av regjeringen 16.09.2022 hvor de kom med disse forslagene:

Forbedre tilgangen på fastprisavtaler
• Dette gjøres gjennom endringer i skattereglene for strømleverandørene fra nyttår.

Energitilskuddsordning
• Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter.
• Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.
• Det er en forutsetning at bedriftene kartlegger strømforbruket slik at de kan spare strøm.
• Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn. Støttetrinn II forutsetter at det også søkes tilskudd til å gjennomføre energitiltak.
• Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.
• Bedrifter som får tilskudd under ordningen kan ikke betale utbytte i 2023.

Lånegarantiordning for å sikre likviditet
• Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene.
• Ordningen vil forvaltes av Eksfin.
• Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022.
• Ordningen er foreslått å ha en varighet til våren 2023.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev