Forslag om ny midlertidig inntektssikring for selvstendig næringsdrivende

Det er politisk enighet på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen.

Forslaget som foreløpig er kommet fra Stortinget er en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Har du et gjennomsnitt på 600 000 kroner eller høyere, vil du få 80 prosent av 600 000 kroner. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned.

Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført.

Ordningen er ikke vedtatt.

Ny dataløsning for å søke vil være klar til det blir aktuelt å søke i mai.

Abonner på nyhetsbrev