Forslag om flere økonomiske kompensasjonstiltak

Forslagene innebærer blant annet noen forlengelser:

  • gjenåpning av kompensasjonsordningen for november og desember, med noen justeringer. Lavere maksimal utbetaling, men mildere krav til omsetningsfall. Forutsetter godkjenning fra ESA
  • kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår 2022, med mulige justeringer
  • kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars, og regjeringen vil foreslå å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

Dersom behovet tilsier det, tar regjeringen sikte på å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår, som er bedre tilpasset dagens situasjon.

De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Abonner på nyhetsbrev