Forskuddssatser for 2022

Kostbesparelse

Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 95 per døgn.

Reiser med overnatting

Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet utbetales med inntil:

  • kr 617 per døgn for skattepliktige som har bodd på hotell mv., og skattepliktig i tillegg selv betaler frokosten eller
  • kr 172 per døgn for skattepliktige som har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter,

Godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereise med overnatting kan utbetales med kr 95 per døgn uten at dette gir trekk- og skattepliktig overskudd, når skattepliktige har bodd på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat.

For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynt døgn) anses kostgodtgjørelse etter tilsvarende sats som for siste overnattingssted ikke å gi trekk- og skattepliktig overskudd

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone.

Nattillegg utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale eller tariffavtale) for yrkes-/tjenestereiser med inntil kr 435 per døgn og i samsvar med legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 tredje ledd, unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier, anses ikke å ha gitt trekk- og skattepliktig overskudd.

Reiser uten overnatting

Godtgjørelse til dekning av merkostnader til kost på yrkes-/tjenestereiser på minst 15 km fra reisens utgangspunkt uten overnatting utbetalt med inntil

  • kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer
  •  kr 400 for reiser over 12 timer

anses ikke å gi trekk- og skattepliktig overskudd

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone).

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats per kilometer – uansett kjørelengde 3,50 kr pr. km.

Passasjertillegg 1,00 kr pr. km.

Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 pr. km.

Tillhenger 1,00 pr. km.

Bilsatser – fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kroner 329 600 og 20 % av overskytende listepris.

Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 59 000 for inntektsåret 2021, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.

Bilsatser – firmabil som faller utenfor standardreglene

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Fri kost og losji

Den trekk- og skattepliktige fordelen ved helt eller delvis fri kost og losji fastsettes etter følgende satser:

  • Fritt opphold (kost og losji) kr 134 per dag
  • Fri kost (alle måltider) kr 95 per dag
  • Fri kost (to måltider) kr 74 per dag
  • Fri kost (ett måltid) kr 49 per dag
  • Fritt losji (eget eller delt rom) kr 39 per dag.

Det skal bare regnes med det antall dager som arbeidstakeren faktisk mottar slike ytelser.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev