Forskrift til tilskuddsordning ved avbrutt permittering for 2021 kunngjort

Omsetningsfallet

  • Ved beregning av omsetningsfall skal omsetningen sammenlignes med tilsvarende periode for 2019
  • Foretak som er etablert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som er etablert mer enn to år tidligere enn den kalendermåned det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode to år før.

Dager i arbeid

Tilskuddet beregnes med et kronebeløp per dag den ansatte har vært i arbeid hos arbeidsgiver i støtteperioden. Som dager i arbeid regnes alle dager den ansatte ikke har vært permittert på ny eller helt sykemeldt etter arbeidsgiverperioden. Ved delvis sykemelding skal tilskuddet avkortes forholdsmessig etter arbeidsgiverperioden. Dersom arbeidstaker har avviklet ferie i støtteperioden, må den ansatte arbeide et tilsvarende antall dager som feriedagene, i perioden 1. juli til 31. august 2021. Tilskuddet avkortes forholdsmessig om den ansatte arbeider et mindre antall dager enn feriedagene, i sistnevnte periode.

Minste lønn til ansatte

Tilskuddet bortfaller når den ansatte mottar mindre enn 80 prosent av beregnet tilskuddsbeløp som lønn for samme periode. Støtten til den enkelte ansatte i skattefri institusjon eller organisasjon kan ikke overstige 125 prosent av lønnen før permittering.

Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd for mars, april, mai og juni 2021 er 30. september 2021. Søknadsportalen www.skatteetaten.no/lonnsstotte/ tar i mot søknader fra 3. mai. Her vil det også komme veiledning til ordningen.

Abonner på nyhetsbrev