Forlengelse av Skattefunnprosjekter

Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021.

Forlengelse av SkatteFUNN-prosjekter

Prosjekter med godkjenning gjennom SkatteFUNN kan ved behov søke om en utvidelse av prosjektperioden. For å få innvilget en utvidelse av perioden for godkjenning må bedriften sende inn en ny søknad. Denne må sendes inn året etter at opprinnelig godkjenning er utløpt. For eksempel: dersom prosjektet er godkjent for 2019 og 2020, må bedriften søke på nytt etter at sluttrapport er sendt inn i 2021. Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport er 1. mars 2021.

Dette gjelder også prosjekter som må forlenges som følge av problemer pga. Covid-19. I slike tilfeller kan bedriften be om ett års forlengelse gjennom en ny SkatteFUNN-søknad etter at sluttrapport er sendt inn i 2021. Begrunnelsen for utsettelse oppgis i sluttrapport samt i ny søknad.

Les mer på Skattefunn.no.

Nye prosjekter

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis man sender inn søknaden før 1. september, garanterer Forskningsrådet å ferdigbehandle søknaden i løpet av inneværende år.

Vær oppmerksom på at kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet bare inngår i grunnlaget for SkatteFUNN-fradrag hvis de er pådratt i det samme inntektsår godkjennelsen ble gitt, jf. FSFIN § 16-40-6 annet ledd tredje punktum.

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev