Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Dette er endringene:

  1. Forlengelse av perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering til 1. november
  2. Videreføring av midlertidig forhøyet dagpengesats, slik at dagpengene beregnes med 80 prosent av grunnlaget opp til tre ganger grunnbeløpet (G), og deretter vanlig sats
  3. Forlengelse av dagpengeperioden til 1. november for dagpengemottakere som ellers ville ha brukt opp maksimal dagpengeperiode i perioden fra 1. til 31. oktober 2021
  4. Videreføring av reglene om gradering av dagpenger slik at en som mottar dagpenger kan jobbe 60 prosent av tidligere arbeidstid uten å miste dagpenger (mot tidligere 50 prosent)

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev