Forlengelse av lånegarantiordningen

Finansdepartementets beslutning om å forlenge lånegarantiordningens varighet er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Finansdepartementet fastsatte 26. mai forskrift om forlengelse av garantiordningen.

Garantien gjelder for lån innvilget innen utgangen av 31. desember 2020, men departementet åpner for at ordningen kan avsluttes tidligere dersom utviklingen i norsk økonomi og erfaringene med bruk av ordningen skulle tilsi det.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev