Foreslår forlengelse av flere kompensasjonsordninger

Regjeringen har i dag foreslått nye økonomiske tiltak. Her er de viktigste forslagene knyttet til ulike kompensasjonsordninger:

Kompensasjonsordning 2

Regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen ut juni 2021. Samtidig foreslås det å øke støttenivået til 85 prosent fra januar. Dette er i tråd med Stortingets vedtak.

Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall fra mars 2021 gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, bør omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.

Nærings- og fiskeridepartementet vil vurdere nærmere om det kan gis kompensasjon for regnskap utført i egen regi på sjablongmessig grunnlag. De vil også utrede spørsmål knyttet til varebeholdningen.

Omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen

Ordningen er foreslått videreført ut juni 2021. Se nærmere omtalt her.

Støtteordningen for store pulikumsåpne arrangementer

Ordningen forlenges frem til 1. juli og arrangementer med over 200 personer kan søke den nye utlysningen som vil gjelde arrangementer som skulle vært avholdt mellom 1. januar og 1. juli. For å få støtte i denne nye utlysningen må arrangementet ha vært planlagt før 1. januar 2021.

Stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren i første halvår av 2021 er nå fastsatt. Regjeringen foreslår å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett frem til 1. september. Se nærmere omtalt her.

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Ordningen foreslås videreført til 30. april 2021.

Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale bedrifter

Tilskuddet skal kompensere virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene, se nærmere omtalt her.

Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge

Små og mellomstore bedrifter i vekst kan nå søke om ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021, se nærmere omtalt her.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev