Flere aktører innenfor kultur, frivillighet og idrett kan få kompensasjon

Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er nå fastsatt. Ordningene er godkjent av ESA.

En større del av aktørene rundt arrangementer i kultursektoren kan søke om tilskudd etter ny kompensasjonsordning. Utfyllende informasjon om ordningen for kultursektoren finner du på Norsk kulturråds nettside. Skjemaet for kultursektoren skal etter planen åpnes i midten av neste uke.

Ordningen for frivillighet og idrett skal nå dekke flere typer inntekter og arrangementer. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet. Mer informasjon finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Søknadsskjemaet for frivillighet og idrett åpnes i dag.

Søknadsfrist for begge ordningene er 15. september.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev