Fastpris

Fastpris

Ønsker du at regnskaps honoraret skal ha en fast pris hver måned?

Se tabellen nedenfor for veiledende fastpris eller  send oss en e-post

Fastpris system: Fastpris enkeltpersonforetak Fastpris Aksjeselskap
Regnskap og fakturaprogram Program, bokføring og skattemelding Program, bokføring, årsregnskap og skattemelding, evnt. lønn
Fra Fra Fra
Mnd-pris Mnd-pris                Mnd-pris
149 795 1410
Systemtilgang x x                      x
Elektronisk fakturasystem x x                      x
Regnskapsmodul x x                      x
Skanning og digital bilagsflyt x x                      x
Juridisk godkjent regnskap x                      x
Offentlig rapportering x                      x
Komplett regnskap A-Å x                      x
Enkel veiledning x                      x
Løpende oppfølging og rapportering x                      x
Årsoppgjør med alle ligningsskjema x x
Årsregnskap med noter x
Lønnskjøring x x
Arkivering og kvalitetskontroll x x

 

Etablering fra kr. 0 2000 5000