Endringer i kompensasjonsordningen

Finansministeren opplyste tirsdag at regjeringen foreslår endringer i kompensasjonsordningen.

Egenandelen for bedrifter som ikke er stengt ned av staten vil bli halvert til 5 000 kroner fra og med søknaden for april. Rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen.

Bedrifter som er pålagt å stenge, vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr. Det åpnes for dette i søknaden for april, men vil bli gjeldende også for mars.

Sesongbedriftene, som alpinsentre og fornøyelsesparker, vil få en egen beregningsmodell som skal treffe disse bedre. Disse bedriftene er ekstra sårbare for midlertidig omsetningstap dersom det skjer i høysesongen. Modellen for sesongbedriftene er snart klar, og det vil bli en samlet etterbetaling for mars, april og mai.

De andre justeringene Finansdepartementet jobber med, kommer de tilbake til når detaljene er klare.

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev