Endringer i forskrift om tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

De viktigste endringene i forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall kunngjort 30.6.2020

  • Ordningen utvides til å omfatte juni, juli og august. Tilskuddet beregnes med en justeringsfaktor på 70 % for juni og juli og 50 % for august for både stengte og ikke stengte virksomheter
  • Egenandelen på kr 0 videreføres også for juni, juli og august
  • Maksimalt tilskudd per kalendermåned for juni og juli er 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd 50 millioner kroner
  • Det settes en grense for når det er obligatorisk med bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor i forbindelse med innsending av årsregnskap/skattemelding. Bekreftelse må alltid gis ved tilskudd på kr 15 000 for en eller flere måneder
  • Vilkåret om at foretaket må ha hatt ansatte er endret, ved at kravet nå er at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Flere vil nå omfattes av ordningen
  • Siste frist for å sende inn søknad for juni, juli og august er utsatt til 31. oktober 2020. Siste frist for mars, april og mai er 31. juli 2020
  • Det er presisert at tilskudd fra Innovasjon Norge som gis etter tilskuddsordningen til lovpålagt vedlikehold for aktører med driftstillatelse under taubaneloven og tivoliloven, og tilskudd etter lov om tilskudd ved avbrutt permittering ikke anses som omsetning
  • For sesongbedrifter må minst en av månedene i seksmånedersperioden omfatte perioden mars -august 2019.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev