Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a. Endringen får samtidig betydning for tidfesting av merverdiavgiften.

Endringsforslaget innebærer at det i perioden fram til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Partene kan dermed innrette seg slik at det ikke inntrer merverdiavgiftsplikt ved omtvistede krav underveis i prosjektet. Ved fullføring oppstår faktureringsplikt og plikt til å beregne merverdiavgift selv om kravet fortsatt er omtvistet og selv om oppdragsgiveren nekter å betale.

Høringsfristen er satt til 3. august 2020.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev