Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021. Departementet har samtidig fastsatt utfyllende forskrifter og overgangsregler.

Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling. Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv (selvvalgt leverandør). Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

Mer informasjon om endringene kan du lese på denne nettsiden, forskrift om endringer i forskrift om innskuddspensjon finnes her og forskrift om overgangsregler til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) finner du her.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev