Disse reglene gjelder for ferie i oppsigelsestid

Ferieloven regulerer bestemmelsene om ferie i oppsigelsestid.

Reglene er forskjellige ut fra oppsigelsestidens lengde, og om oppsigelsen gis av arbeidsgiver eller arbeidstaker. I tillegg har arbeidstaker visse rettigheter for når deler av ferien kan kreves avviklet.

Hvilke rettigheter gir ferieloven?

Etter ferieloven har alle ansatte rett til ferie i 4 uker og 1 dag. I tillegg kommer avtale om 5 virkedager ekstra, til sammen 5 ukers ferie. Arbeidsgiver skal påse at ferien avvikles, og arbeidstaker har en plikt til å avvikle ferien.

Når i året ferien skal avvikles er det arbeidsgiver som fastsetter, etter at ønsker er fremmet fra arbeidstaker. Arbeidstaker på sin side har imidlertid rett på 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

Det er med andre ord en del hensyn som må tas for når arbeidsgiver kan fastsette ferien til en ansatt, og når en ansatt kan kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden.

Når arbeidsgiver gir oppsigelse

Det kan være mange ulike årsaker til at en ansatt blir oppsagt, noen tilfeller gjør arbeid i oppsigelsestiden vanskelig, og ønske om ferieavvikling kan være aktuelt.

Er ferien derimot allerede fastsatt til en periode utenfor oppsigelsestiden, vil det være krav til alvorlige driftsmessige konsekvenser, og at ingen andre kan utføre arbeidsoppgavene, for at ferien skal kunne flyttes.

Oppsigelsesfristens lengde har betydning

Det er kun når oppsigelsesfristen er 3 mnd. eller lengre, at arbeidsgiver kan pålegge ferieavvikling i oppsigelsestiden. I tillegg må kravet om å kunne avvikle 3 uker sammenhengende i hovedferieperioden innfris. Det vil si at løper oppsigelsesfristen fra 1. mars til 31. mai, kan man pålegge arbeidstaker å ta ut ferie, men det må stå igjen 3 uker til hovedferieperioden.

Dersom oppsigelsesfristen er kortere enn 3 mnd. kan arbeidstaker motsette seg å avvikle ferie som var fastsatt før oppsigelsen ble gitt.

Når arbeidstaker selv sier opp

Arbeidsgiver kan ikke endre på en allerede avtalt ferie i etterkant av en oppsigelse fra arbeidstaker. Skal ferietidspunktet endres, må det være enighet om det. Unntaket er ved uforutsette hendelser som kan gi alvorlige driftsforstyrrelser.

Arbeidstaker kan også kreve ferie i oppsigelsestiden dersom det ikke er tid til å avvikle ferie etter oppsigelsestiden før årets utløp. For eksempel når oppsigelsestiden utgår 31.12. og arbeidstaker har 1 ferieuke igjen, må denne uken avvikles før sluttdato.

I tillegg kan ikke arbeidstaker som sier opp etter 15. august kreve at ferien legges i tidsrommet før 30. september.

Arbeidstaker kan ha ønske om å få avsluttet arbeidsforholdet så fort som mulig, for eksempel fordi man ønsker å starte så snart som mulig i ny stilling. Det er imidlertid verdt å være klar over at arbeidsforholdet formelt består til ut oppsigelsestiden selv om de siste 3 ukene er ferie.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev