De aller fleste permitterte vil beholde pensjonsordningen

Flere bedrifter må permittere folk. DNB går nå bedriftene i møte for at de skal klare å opprettholde ansattes pensjonsavtaler.

De siste dagene har stadig flere bedrifter meldt om permitteringer, også bedrifter i bransjer hvor permitteringer har vært et lite utbredt fenomen.

DNB går nå bedriftene i møte for at de skal klare å opprettholde de ansattes pensjonsavtaler. Det store flertallet av bedrifter som DNB så langt har vært i dialog med, ønsker at permitterte ansatte skal beholde pensjonsordningen sin.

Banken tar også kontakt med bedrifter som ikke har nedfelt i avtalen sin at ansatte skal beholde pensjonsordningen. Hensikten er å se på hvordan også disse bedriftene kan opprettholde ansattes pensjonsordninger. Gjeldende hovedregel for disse er at ansatte skal utmeldes ved permittering.

Usikre arbeidstakere bør sjekke med egen bedrift

DNBs forbrukerøkonom oppfordrer utsatte arbeidstakere som er i tvil, til å sjekke hva som skjer med deres pensjonsordning i tilfelle permittering.

– Skulle utmelding skje kan det være kritisk for den enkelt ansatte, gjør Sandmæl oppmerksom på.

Forbrukerøkonomen sier det er mest kritisk for ansatte som har ytelsespensjon fordi slike ordninger nå er lukket.

– Det vil si at du ikke vil komme inn igjen på en slik ordning.

Men det er kritisk også for ansatte som har innskuddspensjon.

– Hvis bedriften melder deg ut av innskuddspensjonsordningen, så opphører dekningene du har ved sykdom: innskuddsfritak, premiefritak og uførepensjon. Men hvis du mot formodning meldes ut, vær klar over at du kan fortsette disse ordningene selv, sier hun.

Forbrukerøkonomen oppfordrer derfor deg som har fått permitteringsvarsel eller frykter å få det, til å sjekke med egen arbeidsgivere hva som står i pensjonsavtalen og hva bedriften tenker å gjøre.

DNB vil sette bedriftene i stand til å svare egne ansatte

DNB som pensjonsleverandør jobber nå på spreng med å sette bedriftene i stand til å kunne svare egne ansatte på spørsmål knyttet til permitteringer og pensjon.

De fleste arbeidsgivere som har kjøpt tjenestepensjon til sine ansatte gjennom DNB, har i avtalen sin at ansatte ikke skal meldes ut ved permittering. Ellers er hovedregelen, ifølge pensjonsloven, er at ansatte som er permittert, skal meldes ut av pensjonsordningen.

DNB forsøker imidlertid å finne løsninger også for disse bedriftene og deres ansatte.

Kilde: www.dnb.no

Abonner på nyhetsbrev