Dagpenger og egen næringsvirksomhet

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger, men arbeidsinntekt fra eget aksjeselskap kan gi rett til dagpenger.

Selvstendig næringsdrivende

Du er selvstendig næringsdrivende når du driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap.

Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du mottar ikke lønn, betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer overskuddet i foretaket.

Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger.

Er du arbeidsledig og ikke har opparbeidet deg rett til dagpenger, kan du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Aksjeselskap (AS)

Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere. Se egne regler for dagpenger og permittering i eget aksjeselskap.

Søker du om dagpenger må du blant annet legge ved signert arbeidsavtale og oppsigelse. Les mer om hvilke opplysninger/dokumentasjon vi trenger fra deg når du sender søknaden om dagpenger.

Du har ikke rett til dagpenger i oppsigelsestiden din. Les mer om oppsigelsestid på arbeidstilsynet.no.

Permittert og ansatt i eget aksjeselskap

Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

Kilde: www.nav.no

Abonner på nyhetsbrev