Forfatterarkiv: fredrik

Derfor er personvern viktig

EUs forordning for personvern skal erstatte det vi i dag kjenner som personopplysningloven. Reglene trer i kraft i mai 2018, og gir Datatilsynet

Varslere får sterkere vern

Hva er nytt? Innleide arbeidstakere Innleide arbeidstakere kan nå også varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Krav om varslingsrutiner Virksomheter som jevnlig

Bedre ordning for pensjonssparing

Dagens ordning avvikles Dagen ordning med individuell pensjonssparing (IPS) er begrenset til et årlig maksimalt sparebeløp på NOK 15 000. Utbetalinger fra

Forbud mot kontantbetaling

Begrensningen vil være å betale med kontanter over 40.000 kroner til forhandlere av gjenstander i én og samme transaksjon. Beløpsgrensen kan ikke