Forfatterarkiv: fredrik

Muntlig arbeidsavtale ikke nok

Sommeren er ferietid for mange, for andre åpner dette muligheten for sommerjobb og muligens det første møte med arbeidslivet. Hver sommer er

Et steg nærmere GDPR?

Fredag 23. mars la justis- og beredskapsdepartementet frem en lovproposisjon til Stortinget. Departementet foreslår at dagens personopplysningslov erstattes av en helt ny

Foreslår nye regler for tips

De nye reglene skal gjelde for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene skal gjelde uavhengig av om kunden betaler tips