Forfatterarkiv: fredrik

Advarer om mulig «skattebombe»

Etter planen skal det fra og med nyttår komme et sett nye skatteregler som kan få store konsekvenser. Regjeringen har foreslått å

Nye minstelønnssatser

Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale