Forfatterarkiv: fredrik

Personlig ansvar som styremedlem i AS

Et styremedlem som ikke skjøtter styrevervet på en forsvarlig måte, kan ilegges ansvar på ulike grunnlag. Konkurskarantene Én form for ansvarliggjøring av

Skattefunn: Dette er de nye endringene

Foreslåtte endringer i Skattefunn med virkning fra og med inntektsåret 2020 begrunnes med at ordningen blir forenklet, og dermed gunstigere for næringslivet

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har koordinert Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år siden 2011. I samarbeid med med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan knyttes også

Ammefri: Dette har du krav på

Ammefri er arbeidstakers rett til arbeidsfri, i den tiden hun trenger for å amme sitt barn. Den lovfestede retten til ammefri er

Forslag til forskrift om mellombalanser

Transaksjoner som ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, kreditt til aksjeeiere, finansiell bistand til erverv av aksjer, kjøp av egne aksjer og fondsemisjon kan etter

Regjeringens strategi for SMB

I strategien har regjeringen prioritert å se nærmere på små og mellomstore bedrifter innenfor følgende områder: En enklere hverdag God tilgang til

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Kort om sakens faktum: Selskapet planlegger å oppføre et større fabrikklokale for utleie til registreringspliktig virksomhet når bygget er ferdigstilt i 2021.