Forfatterarkiv: fredrik

Når har ansatte fortrinnsrett?

Formålet med fortrinnsretten er å bidra til et effektivt stillingsvern. Bestemmelsen skal forhindre at bedriften benytter seg av kortvarige driftsinnskrenkninger eller omorganiseringer

Permisjoner: Slik er reglene

Permisjon gir gyldig grunnlag for fravær Permisjonsrett gir gyldig grunnlag for fravær. Rett til permisjon er regulert i lov, men kan også

Slik blir varslingsreglene fra 2020

Varslingsreglenes begrep som «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse» er kritisert for å være utydelige og vanskelig å forstå, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Endringene som er