Forfatterarkiv: fredrik

Slik er reglene for egenmelding

Egenmelding er at arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av egen sykdom uten å levere sykemelding. Egenmelding kan bare

Skatteplikt på dugnadsarbeid

Det er vanlig i kultursektoren, som festivaler og idrettsarrangementer, at frivillige arbeider på dugnad for at arrangementet skal la seg gjennomføre. Gjenytelsen

10 spørsmål og svar om permittering

1. Når starter egentlig permitteringsperioden? Det er en varselsperiode på 14 dager, deretter 15 arbeidsdager med lønnsplikt hvor den ansatte ikke skal jobbe, og

Arbeidsgiverplikter på tips

Plikt til å innrapportere tips Tips er skattepliktig inntekt. Fra 1. januar 2019 er det innført en generell plikt for arbeidsgiver om

Fortsatt tillatt med kontantfaktura i 2019

Det ble på høring foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura til bokføringspliktige som driver helserelaterte tjenester, som leger, tannleger, fysioterapeuter

Regelendringer fra 2019

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver I utgangspunktet er gaver ansatte får i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig. Arbeidstaker kan imidlertid motta enkelte gaver fra