Forfatterarkiv: fredrik

Slik er reglene for egenmelding

Egenmelding er at arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av egen sykdom uten å levere sykemelding. Egenmelding kan bare

Skatteplikt på dugnadsarbeid

Det er vanlig i kultursektoren, som festivaler og idrettsarrangementer, at frivillige arbeider på dugnad for at arrangementet skal la seg gjennomføre. Gjenytelsen

10 spørsmål og svar om permittering

1. Når starter egentlig permitteringsperioden? Det er en varselsperiode på 14 dager, deretter 15 arbeidsdager med lønnsplikt hvor den ansatte ikke skal jobbe, og