Forfatterarkiv: fredrik

Regjeringens strategi for SMB

I strategien har regjeringen prioritert å se nærmere på små og mellomstore bedrifter innenfor følgende områder: En enklere hverdag God tilgang til

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Kort om sakens faktum: Selskapet planlegger å oppføre et større fabrikklokale for utleie til registreringspliktig virksomhet når bygget er ferdigstilt i 2021.

Advarer om mulig «skattebombe»

Etter planen skal det fra og med nyttår komme et sett nye skatteregler som kan få store konsekvenser. Regjeringen har foreslått å

Nye minstelønnssatser

Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale