Forfatterarkiv: fredrik

A-ordningen

Nei, ikke hvis du leverer a-melding innen frist og uten feil og mangler. Har du derimot ikke levert, eller levert a-melding med

Høring – Endring i bokføringsforskriften

Beløpsgrense for prosjektregnskap innen bygge- og anleggsvirksomhet Departementet mener det er hensiktsmessig at beløpsgrensen for krav til prosjektregnskap justeres i takt med

Forsikring for små bedrifter

Hvilke arbeidsgivere kan forsikre seg? Samlede lønnsutbetalinger i året før må ikke overstige kr. 3 600 000 Nedenfor listes det opp hvilke

Ny omsetningsoppgave

Skattemelding for merverdiavgift erstatter dagens omsetningsoppgave fra 2017. Den nye mva-meldingen får 19 poster, noen av dem er nye og noen av

Virksomhetsgrensen ved utleie

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at utleien ikke skulle anses som virksomhet, selv om det utleide arealet er større enn