Forfatterarkiv: fredrik

Forsikring for små bedrifter

Hvilke arbeidsgivere kan forsikre seg? Samlede lønnsutbetalinger i året før må ikke overstige kr. 3 600 000 Nedenfor listes det opp hvilke

Ny omsetningsoppgave

Skattemelding for merverdiavgift erstatter dagens omsetningsoppgave fra 2017. Den nye mva-meldingen får 19 poster, noen av dem er nye og noen av

Virksomhetsgrensen ved utleie

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at utleien ikke skulle anses som virksomhet, selv om det utleide arealet er større enn