Forfatterarkiv: fredrik

Foreslår nye regler for tips

De nye reglene skal gjelde for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene skal gjelde uavhengig av om kunden betaler tips

Digitale sykemeldinger

Nå får du kontroll på sykmeldingen! Nå som sykmeldingen sendes digitalt til arbeidsgiver, så slipper de å vente på papirkopien for så

Skatter du riktig for fri telefon?

Fri telefon i arbeidsforhold er en av de mest vanlige godtgjørelsene arbeidstaker har i tillegg til lønn. Men mange føler skatt på