Forfatterarkiv: fredrik

Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse

En av de største nyhetene på skatteområdet for 2016 var at statens sats for bilgodtgjørelse og skattefri bilgodtgjørelse skilte lag. For første

Gaver fra arbeidsgiver

Hovedregel – skatteplikt Fordel i form av gaver/naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte, og da skal verdien

Har du feriedager til gode?

Er du i den heldige situasjon at du fortsatt har feriedager til gode? Eller sliter du med arbeidstakere som ikke får avviklet

Skatteetaten slår til med tvangsmulkt

Hensikten med tvangsmulkt er å fremtvinge levering av pliktige opplysninger til skattemyndighetene. Tvangsmulkt erstatter bl.a. dagens forsinkelsesavgift etter ligningsloven og forhøyet avgift

Fradrag for sponsing og reklamekostnader

Kostnader til reklame i inntektsgivende aktivitet er fradragsberettiget. Fradrag følger av skatteloven § 6-1 første ledd som hjemler fradragsrett for kostnader pådratt