Forfatterarkiv: fredrik

Slik er reglene for egenmelding

Egenmelding er at arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av egen sykdom uten å levere sykemelding. Egenmelding kan bare