Forfatterarkiv: fredrik

Forlengelse av lånegarantiordningen

Garantien gjelder for lån innvilget innen utgangen av 31. desember 2020, men departementet åpner for at ordningen kan avsluttes tidligere dersom utviklingen