Advarer om mulig «skattebombe»

Mange næringsdrivende risikerer å få en uventet skattesmell. – En tar unødvendig risiko hvis en venter med å omorganisere virksomheten til ny omgåelsesregel er lovfestet, mener advokat Bård Erlend Hansen.

Etter planen skal det fra og med nyttår komme et sett nye skatteregler som kan få store konsekvenser. Regjeringen har foreslått å lovfeste det som heter omgåelsesregelen.

– Bruk av omgåelsesregelen går ut på at transaksjoner gis andre virkninger enn det som følger av de ordinære skattereglene, slik at resultatet blir i samsvar med skattereglenes formål, sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF skatteadvokater.

Les mer på: skatt.no’s nettside

Abonner på nyhetsbrev