Hjemmekontor og krav til egen avtale

Rettigheter og lovverk

Arbeidstaker har ikke en rett til å kunne arbeide fra hjemmekontor, arbeidsgiver kan heller ikke pålegge en arbeidstaker å arbeide hjemmefra. Skal det kunne arbeides fra andre steder enn det som er avtalt i arbeidsavtalen, må det være enighet om det. Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften), har bestemmelser om når det må inngås avtale, hva som må avtales, og krav til fysiske og psykososiale arbeidsforhold i hjemmet. I tillegg til det som er regulert i forskriften, er det arbeidsmiljølovens regler som gjelder også når det benyttes hjemmekontor.

Det er viktig å merke seg at forskriften kun dekker arbeid fra arbeidstakers hjem, ikke fra hytta, på reise eller andre lokasjoner.

Når må det inngås avtale?

Skal arbeid fra hjemmekontor skje som en fast ordning, eller over en periode, må det inngås en egen skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om dette. Som fast ordning regnes arbeid som i gjennomsnitt skjer minst en dag i uken. Dersom arbeid fra hjemmekontor avtales for en periode på 2-3 uker, krever også disse tilfellene skriftlig avtale.

Forskriften har en rekke minimumskrav til hva avtalen skal inneholde, herunder omfang av hjemmearbeidet, hvilke tidsrom arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, avtalens varighet dersom den er tidsbegrenset, eventuelle prøvetidsbestemmelser, oppsigelsesfrister, eiendomsrett og vedlikehold av utstyr.

Krav til HMS på hjemmekontoret

Ut over det utstyret som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene, slik som for eksempel  pc og telefon, gir ikke forskriften arbeidstaker rett til ytterligere utstyr som arbeidstaker måtte ønske å ha ved arbeid hjemmefra. Arbeidsgiver har imidlertid en plikt til å forsikre seg om at arbeid fra hjemmekontor er innenfor kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, her både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har ikke rett til å undersøke hjemmekontoret, men må bygge sin vurdering på en redegjørelse fra arbeidstaker.

Arbeidstilsynet har tilsyn med at arbeid på hjemmekontor følger forskriften. Arbeidstilsynet har heller ikke tilgang til arbeidstakers hjem, men kan kontrollere at bestemmelsene følges etter dokumentasjon fra arbeidsgiveren.

Arbeidstid følger av den ordinære arbeidsavtalen

Forskriften inneholder ingen særbestemmelser for arbeidstid slik som tidligere forskrift.

Det betyr at arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder, med eventuelle bedre lokale eller tariffavtalte bestemmelser. Det betyr at det ikke lenger kan arbeides mer, eller til andre tider, fra hjemmekontoret enn fra kontoret. Arbeid på natt (21.00-06.00), eller på søn- og helgedager er heller ikke tillatt, med mindre uforutsette hendelser oppstår (overtid), eller at arbeidets art gjør det nødvendig.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev